klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är en myndighet i form av ett oberoende vetenskapligt råd. Vi utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.

Inom kort lanseras här rådets webbplats klimatpolitiskaradet.se. Vill du läsa mer om Klimatpolitiska rådet kan du fram till dess göra det hos Formas.